Manifestatie. Er is al veel over gezegd en geschreven maar hoe begin je eraan?

De afgelopen weken heb ik de Miracle Morning gelezen en toegepast. In de eerste plaats deed ik het om mij beter te focussen en de zaken effectiever (niet efficiënter) aan te pakken. Groot was mijn verbazing dat de ‘Morning Miracle’ -aanpak een flow van manifestatie- en creatie-energie op gang zette.

De stappen zijn niet wereldschokkend nieuw; en wie de Morning Exercise van Bob Monroe heeft beluisterd, herkent al gauw de overeenkomsten. Maar … eerlijk is eerlijk …het werkt.

Elke dag is anders en elke dag kan je je anders voelen; de ene keer heb je wat meer tijd of ben je meer gemotiveerd dan de andere. Daarom hou ik van de flexibiliteit: soms duurt mijn ochtend-ritueel een uur, de andere keer amper 6 minuten. Cruciaal is de intentie waarmee je de flow op gang zet.

Lees meer

De Morning Exercise is G-E-W-E-L-D-I-G !

Voilà daarmee is alles gezegd.

Indien je toch iets meer informatie verlangt, dan kan je verder lezen :-).

Wanneer je iets in deze materiële realiteit wil manifesteren, is het gemakkelijker om dat vanuit een staat van hoger bewustzijn te doen; het is te zeggen, vanuit een staat die minder zwaar verbonden is met deze realiteit. De Morning Exercise brengt je in een toestand waarbij je je onderbewuste opdracht geeft naar die situatie te evolueren die jij wenst te creëren. Je definieert m.a.w. het resultaat, niet de weg ernaar toe.

Lees meer

Monroe beschrijft zijn buitenlichamelijke ervaringen voor het eerst in Uittredingen, experimenten buiten het lichaam. Zonder dat te willen, verlaat hij zijn stoffelijke lichaam en reist naar plaatsen, ver verwijderd van de stoffelijke en geestelijke werkelijkheid van zijn leven.

Na meer dan tien jaar dieptepsychologisch en parapsychologisch onderzoek, beschrijft hij een geheel nieuwe en fascinerende reis een reis die ons verder brengt dan de bekende dimensies van het fysieke universum.

In Astrale reizen maken we nader kennis met het Monroe Instituut voor Toegepaste wetenschappen. We zijn getuige van Hemi Sync: een opmerkelijk proces met geluidsgolven dat indrukwekkende invloeden heeft op de stadia van bewustzijn. Met behulp van dit door Monroe ontwikkelde programma zijn personen tot reizen door tijd en ruimte in staat.

Lees meer

Bob Monroe schreef 3 boeken in z’n leven; zowat eentje om de 10 jaar.

Uittredingen is zijn eerste boek en werd uitgegeven in 1977. Daarin beschrijft hij voor het eerst z’n buitenlichamelijke ervaringen (BLE).

Al succesvol zakenman had Bob Monroe voor het eerst een bewuste uittreding in 1958. Totaal overstuur raadpleegde hij artsen en psychiaters. Nadat hij gerustgesteld was over het feit dat er niets terminaal  met hem aan de hand was, begon hij het fenomeen BLE uitgebreid te onderzoeken en te documenteren.

Het boek is enerzijds een nauwkeurig verslag met plaats, datum, tijd, temperatuur en soms zelfs de positie van z’n lichaam t.o.v. de vier windrichtingen. Anderzijds is het een aangrijpend persoonlijk relaas van een nuchter Amerikaans zakenman die toegang krijgt tot onbekende werelden en dimensies.

Lees meer

Het is opmerkelijk dat vele dienstverleners uit de palliatieve zorg en zij die met terminaal zieken -of met mensen wiens levenseinde nadert- werken, dikwijls dezelfde spijt tegenkomen. Keer op keer worden dezelfde thema’s op een levenseinde betreurd; zaken die men anders had willen aanpakken. Het eerste en meest voorkomende thema hebben we in een vorig artikel besproken.

Het tweede op het lijstje is:

“Ik wou dat ik niet zo hard had gewerkt.”

Ora et Labora, de kloosterregel van Benedictus uit ca 600 N C groeide uit tot het adagium van het Westers Christendom en … geldt nog steeds; Ora et Labora, bidden en werken. Tegenwoordig bidden we met z’n allen iets minder, maar werken we des te meer. Verhalen van vaders en moeders die hun kinderen niet zien opgroeien, de mijlpalen in de opvoeding missen en vervreemden van hun gezin, … zijn helaas legio geworden.

Lees meer

In onze moderne westerse wereld hebben we de neiging ons tot andere culturen te wenden om rust te vinden en/of te mediteren: Yoga en Ashrams uit India, zweetthutten en Ayahuasca uit Amerika, ademhalingstechnieken uit het Boeddhisme; drums, ratels, fluiten, didgeridoos uit de oude wijsheidstradties, …

Wat nog niet iedereen weet is dat er sinds de jaren 1960 ook een “westerse kaart” bestaat om verschillende bewustzijnsstaten te bezoeken, onderzoeken en ondervinden: hierbij wordt gebruik gemaakt van Hemi-Sync®, een wetenschappelijk en klinisch bewezen methode. Deze niet-invasieve audiotechnologie is bovendien erg gemakkelijk in gebruik.

Lees meer

“Ik kan niet wachten tot ik dood ben. Ik kijk ernaar uit.” Dat was een statement van me -jaren geleden in een discussie- die iedereen verontwaardigde. Was ik levensmoe? Zag ik het niet meerzitten? Had ik morbide neigingen? Uiteraard niet! Ik bedoelde enkel dat er na mijn fysieke leven hier op aarde de volgende stap kwam en dat ik kinderlijk enthousiast uitzag naar dat volgende avontuur in bewustzijn.
Zo werd dat echter door de andere mensen in het gesprek niet ervaren. Uitkijken naar de dood is not done of liever not said.

Lees meer