Het minste dat je kan zeggen, is dat we in boeiende, spannende, interessante en leuke tijden leven.

Het tragi-komisch drama dat zich momenteel op het schouwtoneel van onze wereld ontvouwt, wordt het Coronavirus of Covid-19 genoemd.Het is Coro-voor en Coro-na; je hoort niets anders meer. Moest er momenteel een wereldwijde landing van aliens aan de gang zijn … je zou het niet weten.

Wie had ooit gedacht dat we op zo’n korte tijd naar ‘Oostblok”-toestanden zouden evolueren:

 • wachtrijen aan voedingswinkels
 • aanmoediging om medeburgers te verklikken onder het mom van burgerzin
 • beperkte bewegingsvrijheid
 • gesloten grenzen
 • samenscholingsverbod
 • controle door politie en leger op straat
 • voortdurende monitoring (bewaking) door camera’s
 • excessieve boetes en gevangenisstraffen

Een groot verschil met het voormalige Oostblok, is dat mensen dit nu vrijwillig ondergaan en zelfs hun eigen bewaker, gevangene en beul spelen.

Dit alles gebaseerd op de geloofsovertuiging dat er een pandemie heerst.

Vooraleer mensen beginnen te steigeren … ik heb geen oordeel over deze geloofsovertuiging; ik zeg met andere woorden dus NIET of ze juist of onjuist is. Ik constateer gewoon dat het een geloofsovertuiging IS.

Daarom nodig ik je uit om eerlijk te zijn tegenover jezelf en na te gaan of het voor jou een geloof of een weten is. 

Volgende video had ik gepost op FB maar werd na 2 dagen weggecensureerd. Doctor Andrew Kaufman is arts en verbonden aan verschillende universiteiten; hij heeft een video gemaakt over de conclusies van zijn onderzoek naar Covid-19.

Enjoy!

Dat is een vraag die ik regelmatig krijg op lezingen en workshops.

Op de eerste plaats hoef je de verhalen over het leven na de dood, wat je hier op aarde komt doen, de betekenis van het leven in het algemeen niet meer te geloven … je kan de antwoorden zelf ervaren.

Dat is uiteraard een enorme stap want dan hoef je niet meer te geloven wat je leest maar je weet het voor jezelf. En dan nog beslis jij of je de ervaring erkent. Als je het erkent dan trek je het in je eigen realiteit; je gaat deze anders ervaren, anders waarnemen. Dat zorgt voor een katalysator-effect. Jouw waarneming creëert immers jouw realiteit. Je realiteit verandert dus. Kies je ervoor om de ervaring niet te erkennen, dan ga je door met het geloofssysteem waarin je altijd hebt gezeten. Ook daar is niets mis mee :-).

Een tweede aspect is het wegvallen van de angst.

Op het moment dat je -door bewuste ervaring- beseft dat je meer bent dan je fysieke lichaam en dat fysieke overleving niet hert doel van het menszijn is, vallen een hele reeks angsten en -vaak beperkende- geloofspatronen weg of boeten op z’n minst aan belang en kracht in.

Enkel al door het in vraag stellen van zulke patronen, wijzigt je waarneming. Uiteraard is het nog doeltreffender ze te transformeren in het focus level waar ze ooit gevormd zijn.

De focus levels zijn een benaming voor de verschillende bewustzijnstoestanden waarbij je met Hemi-sync op een bewuste manier naartoe gaat. De focus levels hebben een cijfer zonder bijkomende betekenis. We gebruiken de term focus levels om het zo neutraal mogelijk te houden; om jou zo weinig mogelijk front-loading te geven. We houden ze zeer neutraal zodat jij ze zelf kan invullen met de ervaringen die je hebt. In de Hemi-sync programma’s wordt de autoriteit steeds bij jou wordt gelegd. Dat vinden we belangrijk. Je hoeft het niet te geloven; je hoeft het niet te doen; je kiest zelf uit wat er gebeurd. Er zijn wel een aantal focus levels waarbij de mensen in hetzelfde bewustzijnsgebied komen en gelijksoortige ervaringen hebben. De kosmologie van de focus levels is gebaseerd op informatie die Bob heeft gekregen toen hij buitenlichamelijk was. Het aantal focus levels in het menselijk systeem is 49. (7×7).


“We also realized that one has to experience it one-self… . Nobody else can convince you.  You simply must experience it yourself.”

Tom CampbellNuclear Physicist, NASA, Former TMI Researcher, Author of “My Big Toe”.


 

Tijdens de  Gateway Voyage ga je tot focus level 21 op een zeer gestructureerde manier. 

Veel mensen vragen of daar geen gevaar aan verbonden is en of dat zomaar mag. Uiteraard mag dat en is er geen gevaar aan verbonden. Door al die jaren heen is er enorm veel expertise en ervaring opgebouwd en we werken volgens een bepaald proces waarbij je op een zeer geleidelijke manier maar ook op een zeer gestructureerde manier die werelden begint te betreden met behulp van Hemi-sync. En Hemi-sync is een tool, het is een hulpmiddel, net zoals wanneer je begint te fietsen als kind met zijwieltjes. Na verloop van tijd heb je die niet meer nodig en kan je gewoon zelf fietsen. Dat is eigenlijk ook de functie van Hemi-sync. Het zijn tools maar het is de bedoeling dat je naar die bewustzijnsstaten kan gaan op ieder moment, zonder koptelefoon, zonder hulpmiddel. Dus het is niet iets waar je afhankelijk van wordt, het is iets wat jou helpt herinneren hoe je er naartoe kan gaan. Als kind kon je dat, je was je daar alleen niet van bewust. 

 

Toen ik Rolf net kende kwamen we in een gesprek bij Uri Geller – de man die in de jaren ’70 lepeltjes boog op TV- terecht, wat van mijn kant de opmerking opleverde: “dat kan je toch niet geloven…”. 

Ik studeerde fysica, een exacte wetenschap waar enkel plaats is voor datgene wat te meten, te berekenen en bewijzen valt (via je zintuigen, of met de beschikbare geijkte apparatuur) binnen het fysieke kader.

Ik hield de deur naar dat andere wel op een kier, en heb ondertussen al een aantal keren zelf mogen ervaren dat er meer is dan ons fysieke lichaam en deze materiële wereld. Zo heb ik o.a. drie jaar geleden -met behulp van Hemi-Sync® audio-technologie- zelf mijn eigen lepel voelen buigen -Spoon Bending dus- wow! Dat was een erg aparte en diepgaande ervaring, wat je vanzelf een nieuwe/andere kijk op de “werkelijkheid” geeft.

Vanuit mijn opleiding werd ik nieuwsgierig naar hoe je deze verschillende dimensies dan met elkaar zou kunnen verbinden; want vermits ze beide aanwezig zijn en bestaan -de ene wereld zweert bij de materie, in de andere draait alles om niet-tastbare energie- zou het toch logisch zijn dat ze elkaar toch ergens zouden “tegenkomen”?

Dit brengt ons bij de quantumtheorie, die ontstond uit de noodzaak om processen te beschrijven op het niveau van de kleinste bouwstenen waaruit alles om ons heen is opgebouwd: elektronen, protonen, quarks, fotonen, … Want op dit sub-atomaire niveau wordt niet meer voldaan aan de wetten van de klassieke fysica.

Door gebruik te maken van deze nieuwe theorie zie je hoe materie en energie in elkaar kunnen overgaan, kortom: het onzichtbare (energie) wordt zichtbaar (materie).

In de workshop “Mind over Matter: Manifestatie en Spoon Bending” gaan we hier dieper op in, en leren we hoe zelf te manifesteren, jezelf te healen, en lepeltjes te buigen in onze eigen aardse wereld. 

Je bent van harte welkom om mee te komen experimenteren, want iedereen heeft deze vermogens, alleen ben je je er misschien (nog) niet van bewust. Het enige wat we je vragen is om in overweging te nemen dat je meer bent dan je fysieke lichaam…!

Sinds een paar jaar ben ik co-trainer bij de Gateway Voyage en het vervolgprogramma, Lifeline. Zelf heb ik alle programma’s ook gevolgd.

Tijdens die oefeningen heb ik merkwaardige dingen meegemaakt. Je bevindt je dan namelijk in andere bewustzijnsstaten en je kan met deze staten ook contact maken. Verschillende oefeningen die in de Gateway Voyage worden aangeboden, brachten mij in die diepe staat waar noch tijd, noch ruimte bestaat. Daar heb ik voor het eerst gevoeld en ervaren wat ik al verschillende keren had gelezen en gehoord, namelijk dat we veel meer zijn dan ons fysieke lichaam. Voordien waren het loze woorden op papier maar na die ervaring weet ik dat er een oneindige intelligentie aanwezig is die het hele multiversum behelst en waar ik onderdeel van ben.

Ik heb de oneindigheid gevoeld en ervaren. In die ervaring had ik ook een periferisch zicht van 180 graden terwijl mijn fysieke ogen dicht waren. Ook heb ik door het gebruik van de Hemi-Sync audio technologie verschillende Buiten Lichamelijke Ervaringen (BLE) gehad, die mijn kijk op deze realiteit en daarbuiten alleen maar bevestigden en verruimden. 

Tijdens iedere Gateway Voyage blijk ik niet de enige te zijn met zulke ervaringen. Veel deelnemers maken dit soort dingen mee. De rustige maar krachtige opbouw van de focuslevels (bewustzijnsstaten) zorgt ervoor dat de deelnemers er op het juiste moment klaar voor zijn om verschillende ervaringen te beleven. De inzichten, beelden, gevoelens en ervaringen tijdens de oefeningen hebben vaak een transformerend karakter. Uiteraard kan dit alleen maar gebeuren wanneer de groepsenergie veilig, ondersteunend en bekrachtigend is. Een taak van de trainers is om deze energie in balans te houden en het als een stevig fundament te bewaren. 

In alle Gateway Voyages die er tot nu toe zijn geweest heb ik mensen zien veranderen. Dat komt niet alleen door de aangeboden oefeningen maar zeker ook door de trainer (Rolf). Hij heeft een uitstekend vermogen om mensen zich welkom te laten voelen. Op een respectvolle en gelijkwaardige manier deelt hij, naast de oefeningen, informatie over zijn eigen onderzoek en inzichten die hij in de afgelopen jaren heeft verzameld. Dit zijn altijd weer MINDBLOWING momenten in de week.

Dit alles bij elkaar maakt dat de Gateway Voyage compleet aanvoelt en absoluut niet saai is.  Integendeel….het is speels, serieus, transformatief, krachtig en inzichtrijk. 

Nieuwsgierig geworden? Schrijf je nu in. Je bent van harte welkom!

Priscilla

Het enige doel van je leven op aarde is gelukkig zijn. Dat is de bottom-line.
Wanneer je gelukkig bent, ben je in sync met het oorspronkelijk veld van creatie (of nog … de bron).
Dat is je kompas; dan weet je dat wat je doet in lijn ligt met hetgeen je hier op aarde komt doen. Het vervult je, het schenkt je vreugde.
 
In deze hoedanigheid worden we geboren. Jammer genoeg … herinneren we ons dat niet meer. Meer nog, gedurende ons hele leven worden we -vaak met de beste bedoelingen- geprogrammeerd een leven te lijden/leiden dat voldoet aan de verwachtingen van anderen, aan de ’norm’ (doe maar normaal dat is al gek genoeg). Onze levensenergie wordt getemperd.
Als kind gebeurt dat automatisch. Tot ons zevende levensjaar slaan we alles wat ouders, grootouders, leerkrachten, … beweren, zeggen, doen rechtstreeks en ongefilterd op in ons onderbewuste. Zij dragen niet alleen hun overtuigingen, geloofssystemen en beperkende gedachten over op ons (nogmaals … dikwijls met de beste bedoelingen), maar ook die van onze voorouders, onze maatschappij, onze cultuur, enz.
 

Laat het nu net je onderbewuste zijn dat voor 95% bepaalt wat je denkt, doet en hoe je je voelt; elke dag opnieuw. Wanneer je deze geprogrammeerde beperkingen wil opheffen of transformeren, is het veel effectiever dit te doen waar ze oorspronkelijk zijn vastgezet, nl, in de bewustzijnstoestand waarin je tot je zevende levensjaar verkeerde. Dat laat je toe je oorspronkelijke levensenergie -opnieuw- vrij te zetten en het gelukkige leven le leiden dat van in het begin de bedoeling was.

 
Zou het je interesseren om deze kentering te bewerkstelligen? 
Dat is wat de Gateway Voyage o.a. met je doet: je komt terug in je oorspronkelijke autoriteit en je claimt je levensenergie terug.
 
De Gateway is een unieke ervaring, zoals vele van onze deelnemers getuigen:
 
“De Gateway Voyage gaf me een heel nieuwe kijk op mijn spiritualiteit en mijn hele leven in het algemeen. 
Ik had het gevoel van volledige vervulling, en tegelijkertijd een verlangen naar meer. 
Het bleek de ervaring van mijn leven.”  Tom T.
 
“ Hoe kan je een ware gebeurtenis catalogiseren die je hart raakt en je een poort geeft naar Wie Je Bent? 
Gateway Voyage was één van de wildste en rijkste ervaringen van mijn leven!” ∼Anne C.
 
“De Gateway Voyage was voor mij het hoogtepunt van het jaar. 
Het was zo fijn en goed om zoveel gelijkgestemde mensen te ontmoeten. 
Ik hou er ook een aantal goede vrienden aan over.” ∼Ina L.
 
“Dit verandert je leven! Knap werk !!! 
Ik voel me uitzonderlijk gezegend dat ik kon deelnemen. 
Dankjewel!” ∼ Willem G.
 
 
Ik laat je dan ook graag weten dat een nieuwe Gateway start op zaterdag 8 juni en eindigt op vrijdag 14 juniWe verblijven op het mooie domein van Koningsteen.
 
Er geldt nog steeds een korting van €400. Indien je nu inschrijft, is je bijdrage slechts  €1795 i.p.v. €2195hierin is alles inbegrepen (cursus, begeleiding, CD, alle maaltijden en alle overnachtingen op basis van een 2-persoonskamer).

Tijdens het vragenrondje aan het eind van een lezing krijg ik dikwijls de vraag: “Wat heeft het voor nut naar andere bewustzijnsstaten te kunnen reizen? Wat heeft het jou gebracht?”

Ik sta altijd een beetje perplex van die vraag. Voor mij is het daaraan verbonden avontuur al meer dan de moeite waard. Aan de andere kant is ze wel to the point. Wat is immers het doel van een verruimde bewustzijnsstaat (en bij uitbreiding ‘de spiritualiteit’ in het algemeen) als je er in het dagelijkse leven niets mee aankan?

Een terechte vraag dus.

Het antwoord is … healing en in het bijzonder het verdwijnen van allerlei angsten.

Angsten verlammen ons maar hebben eigenlijk dezelfde functie als pijn, met name een signaalfunctie. Wanneer de situatie opgelost is, heeft de angst geen nut meer en mag ze verdwijnen. Helaas legt de moderne mens zichzelf allerlei grenzen op die voortkomen uit angst en de daarbijbehorende emoties.

Officieel hebben we 2 basisangsten; angsten waarmee we geboren zijn: angst om te vallen en angst voor harde geluiden. Alle andere angsten zijn aangeleerd! En kunnen dus ook … afgeleerd worden.

4 jaar geleden spraken we met een reeks trainers van het Monroe Instituut af om -gedurende 1 maand- de oefening “Release and Recharge”(*) dagelijks toe te passen op onze angsten en elkaar op de hoogte te houden van de vorderingen.

Na 14 dagen kreeg ik een mailtje van 1 van de trainsters. Die ochtend realiseerde ze zich dat ze een gloeilamp aan het vervangen was, staande op een ladder op het balkon van haar appartement … 10 verdiepingen hoog. Ze was al 2 weken op haar hoogtevrees aan het werken … . 

Veel van onze (onbewuste) angsten zijn het gevolg van emotionele imprints van gebeurtenissen die veelal plaats hadden in onze kindertijd. Tot ons 7de levensjaar leven we quasi voortdurend in een toestand van verruimd bewustzijn waarbij culturele, opvoedkundige en emotionele grenzen nog niet zo diep zijn ingegroefd als bij een volwassene. Dat betekent ook dat het onbewuste van een kind nagenoeg alles -ongefilterd- voor waar aanneemt wat een autoriteit (ouders, grootouders, leerkracht, …) doet, zegt, voelt, beweert, … . Zo nemen we als kind ook de angsten over van -voor ons- relevante autoriteiten.

Willen we deze angsten afleren, dan is dat gemakkelijker te verwezenlijken in de toestand -van verruimd bewustzijn- waarin ze aangeleerd zijn. Je hoeft niet verstandelijk te achterhalen waar en wanneer ze ontstaan zijn; je kan ze energetisch ‘oplossen’. Dat is healing, heel worden: het terughalen van je oorspronkelijk energie die kwam vast te zitten door angsten en emoties.

(*) Release & Recharge is een oefening die we doen op de Excursion Workshop

https://focus34.com/ontdek-hemi-sync/excursion-workshop/

Uitleggen wat de Gateway is, is soms moeilijk omdat het zich niet laat vangen in klassieke ‘spirituele’ begrippen.

Wat het je brengt, is quasi nog moeilijker. Iedereen is verschillend op verschillende momenten en er is amper een uniforme lijn te trekken die voor iedereen geldt.

Dit gezegd zijnde, zijn er wel een aantal ervaringen, inzichten, transformaties, … die bij meerdere  deelnemers terugkomen en afhangen van de intentie en intensiteit waarmee je in de Gateway Voyage stapt:

“De Gateway Voyage gaf me een heel nieuwe kijk op mijn spiritualiteit en mijn hele leven in het algemeen. Ik had het gevoel van volledige vervulling, en tegelijkertijd een verlangen naar meer. Het bleek de ervaring van mijn leven.” T.T. uit België, deelnemer in 2018

Wat je niveau van vaardigheid in meditatie en bewustzijnsontdekking ook is, de Gateway Voyage versnelt deze vaardigheid om verder, dieper en sneller te gaan. De Gateway-aanpak is uniek. Hij maakt gebruik van Hemi-Sync®, de beproefde audio-technologie ontwikkeld door het Monroe Instituut, die je toelaat op een veilige en westerse manier een waaier aan bewustzijnsstaten zelf te ervaren.

Lees meer
Hemi-Sync of het synchroniseren van de hemisferen

Bob verzamelde al gauw een team van ‘Explorers’ rondom zich, die zich vrijwillig onderwierpen aan een mengeling van de meest uiteenlopende geluidsfrequenties met als doel gemeenschappelijke bewustzijnsstaten te definiëren.

Als mens verkeren we voortdurend in veranderende bewustzijnsstaten, zij het ongecontroleerd. Denk aan dromen, dagdromen, de toestand tussen slapen en waken, enzovoort.

Oude volkeren gebruiken dikwijls geluid/muziek om gecontroleerde staten van bewustzijn op te roepen. Drums in Noord-Amerika, ratels in Zuid-Amerika, Didgeridoo in Australië, klankschalen in Tibet, … . 

Dat doet Hemi-Sync ook maar dan op een Westerse manier.

Wanneer we naar muziek luisteren doet dat iets met ons. Spreekt de muziek je aan, dan ga je mee met het ritme, je voet beweegt erop,  je hand beweegt mee en wanneer je er helemaal in op gaat, volgt zelfs je hartslag het ritme.

Nu heeft men ontdekt dat onze hersenen hetzelfde doen! Je hersenen trachten de hersengolven te synchroniseren met elke ritmische beat die overeenkomt met het frequentiepatroon van een natuurlijke hersengolf-staat. Dit noemen we de Frequency Following Response (FFR).

Of nog anders gezegd: dankzij de FFR kunnen we elke gewenste hersengolf-staat bereiken door het corresponderende frequentiepatroon met geluid na te bootsen.

Deze natuurlijke hersengolf-staten zijn wetenschappelijk in kaart gebracht:

Aha, zou je zeggen, dat vereenvoudigt de zaken!

Om dus in een meditatieve of andere bewustzijnsstaat te geraken -laten we zeggen een staat van verhoogde creativiteit (THETA)- hoef je gewoon het volgende doen:

 1. een geluidstoon tussen de 4 Hz en 7 Hz produceren;
 2. vanwege de FFR zullen de hersengolven zich daarop afstemmen;
 3. ik bevind mij automatisch in een staat van verhoogde creativiteit.

Juist? Euh, … neen.

Het bereik van het menselijk gehoor ligt immers tussen de 20 Hz en 20.000 Hz (onder ideale labo-omstandigheden). Bijgevolg is een geluidstoon tussen de 4Hz en de 7 Hz onhoorbaar voor het menselijk oor.

Gelukkig bestaat er zoiets als Binaural Beats. Wanneer je geluid met een frequentie van 100 Hz in het ene oor afspeelt en in het andere oor een geluid van 105 Hz, gaan jouw twee hersenhelften samenwerken en ‘h oort’ jouw brein het verschil, namelijk 5Hz ! Of nog anders gesteld: het onhoorbare wordt hoorbaar.

En dat is wat Hemi-Sync doet: door gebruik te maken van de Following Frequency Response en Binaural Beats synchroniseren we de hemisferen en creëren we -op een gecontroleerde manier- een doorgang naar verhoogde bewustzijnsstaten.


“De grootste illusie is dat de mensheid beperkingen heeft”
– Bob Monroe –

Een Zen monnik op bezoek

In 1994 kwam het hoofd van de Zen Boeddhistische tempel in Vancouver (British Columbia, Canada)) aan op het Monroe Instituut. De 80-jarige monnik had zich ingeschreven voor de Gateway Voyage.

De Gateway Voyage is het originele basis-programma van het Monroe Instituut rond exploratie van het menselijk bewustzijn. Het is een transformatie-programma dat je vermogen optimaliseert om verder, dieper en sneller naar verschillende dimensies van je bewustzijn te gaan. Gebruik makend van de Hemi-Sync audio technologie, word je geleidelijk aan begeleid naar diepere staten van bewustzijn – naar de herkenning dat je veel meer bent dan je fysieke lichaam.

De eerste dag werden de deelnemers verwelkomd door Bob Monroe en gaf hij een inleiding over het programma, gekruid met talloze verhalen van zijn eigen ervaringen. Nadien namen de trainers het over en pas helemaal op het einde van de week, nam Bob deel aan het avondmaal om te luisteren wat de cursisten allemaal hadden beleefd.

Na drie dagen echter vroeg de Zen monnik om een persoonlijk onderhoud met Bob Monroe. De trainers legden uit dat dit niet de gewoonte was en dat ze zelfs niets wisten of Bob überhaupt aanwezig was. De monnik drong echter aan en na verloop van tijd werd Bob gevonden en stond hij de 80-jarige man te woord.

“Weet je wel wat je hier aan het doen bent?”, vroeg de monnik.

“Wel, we zijn al ongeveer 30 jaar aan het onderzoeken en exploreren”, antwoordde Bob, ”We beginnen stilaan een vermoeden te hebben. Waarom vraag je dat?”

De Zen monnik zei: “Wat hier gebeurt is ongelofelijk. Ik zie hier mensen na 3 dagen bewustzijnsstaten bereiken waarvoor ik 20 jaar meditatie heb nodig gehad!” (*).

Dat is wat er gebeurt: dankzij Hemi-Sync heb je een geweldige ‘short cut’ naar bewustzijnsgebieden die -door de oude wijsheidstradities- al duizenden jaren gekend zijn. Het is een tool, een westerse kaart om deze bewustzijnsstaten op een hedendaagse manier te ontdekken, te identificeren en te betreden.

Het Monroe Instituut volgt geen enkele geloofsleer of doctrine en legt geen enkel dogma op. Het enige dat men vraagt in overweging te nemen is dat je meer bent dan je fysieke lichaam.

Gebruik makend van Hemi-Sync kan je deze overweging zelf ervaren en zo deel maken van je eigen realiteit. De kaart bepaalt immers nooit de ervaring die je kan hebben, ze geeft enkel de weg aan zodat je weet waarheen je kan reizen.

(*) Bob Ortega, “Research institute shows people a way out of their bodies”, The Wall Street Journal, September 20, 1994, pp. A1, A8.)

Voor velen is meditatie de eerste stap naar meer spiritueel bewustzijn. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De westerse mens is van nature een actieve mens: we willen vooral ‘doen’, doelen stellen, iets bereiken. Dat krijgen we met de paplepel mee en wordt verder gestimuleerd door ons onderwijssysteem en het bedrijfsleven. Ledigheid is immers het hoofdkussen des duivels.

Daarom is het met onze westerse mindset zeer moeilijk om na jaren van doorgedreven activiteit plots op een matje te zitten en ‘rustig’ te mediteren. Dat voelt niet natuurlijk aan; we worden daar onrustig van. Het kan ook anders: Hemi-Sync is een audiotechnologie ontwikkeld door het Monroe Instituut, waarmee je in drie dagen bewustzijnsstaten bereikt waarvoor je voorheen 20 jaar meditatie nodig had.

Lees meer

Dr. Elisabeth Kübler-Ross (EKR) is door velen gekend als de grondlegster van de palliatieve zorg. Dat is zeker geen overdrijving.

Jarenlang genoot zij een ‘slechte’ reputatie en werd ze achtervolgd als ‘die vrouw van het sterven en de dood’. De zware lading kennende die in onze cultuur aan het overlijden wordt gegeven, moet die 30 jaar geen al te prettige periode zijn geweest voor EKR.

Toch zette zij haar onderzoek onverdroten voort en na meer dan 20.000 gevallen bestudeerd te hebben van mensen die al klinisch dood waren verklaard, maar toch ‘terugkwamen’, besloot zij dat het enige onweerlegbare feit uit haar werk ‘het belang ven het leven’ was. Deze visie werd vertaald in een humane behandeling van terminaal zieke mensen, nu gekend als de palliatieve zorg.  Tenslotte kreeg EKB voor haar werk 18 (!) ere-doctoraten aan verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen. Lees meer