Hemi-Sync of het synchroniseren van de hemisferen

Bob verzamelde al gauw een team van ‘Explorers’ rondom zich, die zich vrijwillig onderwierpen aan een mengeling van de meest uiteenlopende geluidsfrequenties met als doel gemeenschappelijke bewustzijnsstaten te definiëren.

Als mens verkeren we voortdurend in veranderende bewustzijnsstaten, zij het ongecontroleerd. Denk aan dromen, dagdromen, de toestand tussen slapen en waken, enzovoort.

Oude volkeren gebruiken dikwijls geluid/muziek om gecontroleerde staten van bewustzijn op te roepen. Drums in Noord-Amerika, ratels in Zuid-Amerika, Didgeridoo in Australië, klankschalen in Tibet, … . 

Dat doet Hemi-Sync ook maar dan op een Westerse manier.

Wanneer we naar muziek luisteren doet dat iets met ons. Spreekt de muziek je aan, dan ga je mee met het ritme, je voet beweegt erop,  je hand beweegt mee en wanneer je er helemaal in op gaat, volgt zelfs je hartslag het ritme.

Nu heeft men ontdekt dat onze hersenen hetzelfde doen! Je hersenen trachten de hersengolven te synchroniseren met elke ritmische beat die overeenkomt met het frequentiepatroon van een natuurlijke hersengolf-staat. Dit noemen we de Frequency Following Response (FFR).

Of nog anders gezegd: dankzij de FFR kunnen we elke gewenste hersengolf-staat bereiken door het corresponderende frequentiepatroon met geluid na te bootsen.

Deze natuurlijke hersengolf-staten zijn wetenschappelijk in kaart gebracht:

Aha, zou je zeggen, dat vereenvoudigt de zaken!

Om dus in een meditatieve of andere bewustzijnsstaat te geraken -laten we zeggen een staat van verhoogde creativiteit (THETA)- hoef je gewoon het volgende doen:

  1. een geluidstoon tussen de 4 Hz en 7 Hz produceren;
  2. vanwege de FFR zullen de hersengolven zich daarop afstemmen;
  3. ik bevind mij automatisch in een staat van verhoogde creativiteit.

Juist? Euh, … neen.

Het bereik van het menselijk gehoor ligt immers tussen de 20 Hz en 20.000 Hz (onder ideale labo-omstandigheden). Bijgevolg is een geluidstoon tussen de 4Hz en de 7 Hz onhoorbaar voor het menselijk oor.

Gelukkig bestaat er zoiets als Binaural Beats. Wanneer je geluid met een frequentie van 100 Hz in het ene oor afspeelt en in het andere oor een geluid van 105 Hz, gaan jouw twee hersenhelften samenwerken en ‘h oort’ jouw brein het verschil, namelijk 5Hz ! Of nog anders gesteld: het onhoorbare wordt hoorbaar.

En dat is wat Hemi-Sync doet: door gebruik te maken van de Following Frequency Response en Binaural Beats synchroniseren we de hemisferen en creëren we -op een gecontroleerde manier- een doorgang naar verhoogde bewustzijnsstaten.


“De grootste illusie is dat de mensheid beperkingen heeft”
– Bob Monroe –

Een Zen monnik op bezoek

In 1994 kwam het hoofd van de Zen Boeddhistische tempel in Vancouver (British Columbia, Canada)) aan op het Monroe Instituut. De 80-jarige monnik had zich ingeschreven voor de Gateway Voyage.

De Gateway Voyage is het originele basis-programma van het Monroe Instituut rond exploratie van het menselijk bewustzijn. Het is een transformatie-programma dat je vermogen optimaliseert om verder, dieper en sneller naar verschillende dimensies van je bewustzijn te gaan. Gebruik makend van de Hemi-Sync audio technologie, word je geleidelijk aan begeleid naar diepere staten van bewustzijn – naar de herkenning dat je veel meer bent dan je fysieke lichaam.

De eerste dag werden de deelnemers verwelkomd door Bob Monroe en gaf hij een inleiding over het programma, gekruid met talloze verhalen van zijn eigen ervaringen. Nadien namen de trainers het over en pas helemaal op het einde van de week, nam Bob deel aan het avondmaal om te luisteren wat de cursisten allemaal hadden beleefd.

Na drie dagen echter vroeg de Zen monnik om een persoonlijk onderhoud met Bob Monroe. De trainers legden uit dat dit niet de gewoonte was en dat ze zelfs niets wisten of Bob überhaupt aanwezig was. De monnik drong echter aan en na verloop van tijd werd Bob gevonden en stond hij de 80-jarige man te woord.

“Weet je wel wat je hier aan het doen bent?”, vroeg de monnik.

“Wel, we zijn al ongeveer 30 jaar aan het onderzoeken en exploreren”, antwoordde Bob, ”We beginnen stilaan een vermoeden te hebben. Waarom vraag je dat?”

De Zen monnik zei: “Wat hier gebeurt is ongelofelijk. Ik zie hier mensen na 3 dagen bewustzijnsstaten bereiken waarvoor ik 20 jaar meditatie heb nodig gehad!” (*).

Dat is wat er gebeurt: dankzij Hemi-Sync heb je een geweldige ‘short cut’ naar bewustzijnsgebieden die -door de oude wijsheidstradities- al duizenden jaren gekend zijn. Het is een tool, een westerse kaart om deze bewustzijnsstaten op een hedendaagse manier te ontdekken, te identificeren en te betreden.

Het Monroe Instituut volgt geen enkele geloofsleer of doctrine en legt geen enkel dogma op. Het enige dat men vraagt in overweging te nemen is dat je meer bent dan je fysieke lichaam.

Gebruik makend van Hemi-Sync kan je deze overweging zelf ervaren en zo deel maken van je eigen realiteit. De kaart bepaalt immers nooit de ervaring die je kan hebben, ze geeft enkel de weg aan zodat je weet waarheen je kan reizen.

(*) Bob Ortega, “Research institute shows people a way out of their bodies”, The Wall Street Journal, September 20, 1994, pp. A1, A8.)

Voor velen is meditatie de eerste stap naar meer spiritueel bewustzijn. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De westerse mens is van nature een actieve mens: we willen vooral ‘doen’, doelen stellen, iets bereiken. Dat krijgen we met de paplepel mee en wordt verder gestimuleerd door ons onderwijssysteem en het bedrijfsleven. Ledigheid is immers het hoofdkussen des duivels.

Daarom is het met onze westerse mindset zeer moeilijk om na jaren van doorgedreven activiteit plots op een matje te zitten en ‘rustig’ te mediteren. Dat voelt niet natuurlijk aan; we worden daar onrustig van. Het kan ook anders: Hemi-Sync is een audiotechnologie ontwikkeld door het Monroe Instituut, waarmee je in drie dagen bewustzijnsstaten bereikt waarvoor je voorheen 20 jaar meditatie nodig had.

Lees meer

Dr. Elisabeth Kübler-Ross (EKR) is door velen gekend als de grondlegster van de palliatieve zorg. Dat is zeker geen overdrijving.

Jarenlang genoot zij een ‘slechte’ reputatie en werd ze achtervolgd als ‘die vrouw van het sterven en de dood’. De zware lading kennende die in onze cultuur aan het overlijden wordt gegeven, moet die 30 jaar geen al te prettige periode zijn geweest voor EKR.

Toch zette zij haar onderzoek onverdroten voort en na meer dan 20.000 gevallen bestudeerd te hebben van mensen die al klinisch dood waren verklaard, maar toch ‘terugkwamen’, besloot zij dat het enige onweerlegbare feit uit haar werk ‘het belang ven het leven’ was. Deze visie werd vertaald in een humane behandeling van terminaal zieke mensen, nu gekend als de palliatieve zorg.  Tenslotte kreeg EKB voor haar werk 18 (!) ere-doctoraten aan verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen. Lees meer

Ik krijg dikwijls de vraag van deelnemers welke koptelefoons ik zou aanraden voor het beluisteren van Hemi-Sync opnames.

Ikzelf gebruik de draadloze koptelefoons van Philips; degenen die je hele oor bedekken, zodat je een beter effect hebt. Het oorspronkelijk model is niet meer verkrijgbaar, maar de opvolger wel: model SHC8800 (zie hieronder).

Uiteraard zijn er vele merken. Een merk dat sommige collega-trainers gebruiken is Sennheiser.

Het is vooral persoonlijke voorkeur. Tegenwoordig is de kwaliteit van alle koptelefoons hoog genoeg om de effecten van Hemi-Sync ten volle te ervaren.

Manifestatie. Er is al veel over gezegd en geschreven maar hoe begin je eraan?

De afgelopen weken heb ik de Miracle Morning gelezen en toegepast. In de eerste plaats deed ik het om mij beter te focussen en de zaken effectiever (niet efficiënter) aan te pakken. Groot was mijn verbazing dat de ‘Morning Miracle’ -aanpak een flow van manifestatie- en creatie-energie op gang zette.

De stappen zijn niet wereldschokkend nieuw; en wie de Morning Exercise van Bob Monroe heeft beluisterd, herkent al gauw de overeenkomsten. Maar … eerlijk is eerlijk …het werkt.

Elke dag is anders en elke dag kan je je anders voelen; de ene keer heb je wat meer tijd of ben je meer gemotiveerd dan de andere. Daarom hou ik van de flexibiliteit: soms duurt mijn ochtend-ritueel een uur, de andere keer amper 6 minuten. Cruciaal is de intentie waarmee je de flow op gang zet.

Lees meer

De Morning Exercise is G-E-W-E-L-D-I-G !

Voilà daarmee is alles gezegd.

Indien je toch iets meer informatie verlangt, dan kan je verder lezen :-).

Wanneer je iets in deze materiële realiteit wil manifesteren, is het gemakkelijker om dat vanuit een staat van hoger bewustzijn te doen; het is te zeggen, vanuit een staat die minder zwaar verbonden is met deze realiteit. De Morning Exercise brengt je in een toestand waarbij je je onderbewuste opdracht geeft naar die situatie te evolueren die jij wenst te creëren. Je definieert m.a.w. het resultaat, niet de weg ernaar toe.

Lees meer

Monroe beschrijft zijn buitenlichamelijke ervaringen voor het eerst in Uittredingen, experimenten buiten het lichaam. Zonder dat te willen, verlaat hij zijn stoffelijke lichaam en reist naar plaatsen, ver verwijderd van de stoffelijke en geestelijke werkelijkheid van zijn leven.

Na meer dan tien jaar dieptepsychologisch en parapsychologisch onderzoek, beschrijft hij een geheel nieuwe en fascinerende reis een reis die ons verder brengt dan de bekende dimensies van het fysieke universum.

In Astrale reizen maken we nader kennis met het Monroe Instituut voor Toegepaste wetenschappen. We zijn getuige van Hemi Sync: een opmerkelijk proces met geluidsgolven dat indrukwekkende invloeden heeft op de stadia van bewustzijn. Met behulp van dit door Monroe ontwikkelde programma zijn personen tot reizen door tijd en ruimte in staat.

Lees meer

Bob Monroe schreef 3 boeken in z’n leven; zowat eentje om de 10 jaar.

Uittredingen is zijn eerste boek en werd uitgegeven in 1977. Daarin beschrijft hij voor het eerst z’n buitenlichamelijke ervaringen (BLE).

Al succesvol zakenman had Bob Monroe voor het eerst een bewuste uittreding in 1958. Totaal overstuur raadpleegde hij artsen en psychiaters. Nadat hij gerustgesteld was over het feit dat er niets terminaal  met hem aan de hand was, begon hij het fenomeen BLE uitgebreid te onderzoeken en te documenteren.

Het boek is enerzijds een nauwkeurig verslag met plaats, datum, tijd, temperatuur en soms zelfs de positie van z’n lichaam t.o.v. de vier windrichtingen. Anderzijds is het een aangrijpend persoonlijk relaas van een nuchter Amerikaans zakenman die toegang krijgt tot onbekende werelden en dimensies.

Lees meer

Het is opmerkelijk dat vele dienstverleners uit de palliatieve zorg en zij die met terminaal zieken -of met mensen wiens levenseinde nadert- werken, dikwijls dezelfde spijt tegenkomen. Keer op keer worden dezelfde thema’s op een levenseinde betreurd; zaken die men anders had willen aanpakken. Het eerste en meest voorkomende thema hebben we in een vorig artikel besproken.

Het tweede op het lijstje is:

“Ik wou dat ik niet zo hard had gewerkt.”

Ora et Labora, de kloosterregel van Benedictus uit ca 600 N C groeide uit tot het adagium van het Westers Christendom en … geldt nog steeds; Ora et Labora, bidden en werken. Tegenwoordig bidden we met z’n allen iets minder, maar werken we des te meer. Verhalen van vaders en moeders die hun kinderen niet zien opgroeien, de mijlpalen in de opvoeding missen en vervreemden van hun gezin, … zijn helaas legio geworden.

Lees meer

In onze moderne westerse wereld hebben we de neiging ons tot andere culturen te wenden om rust te vinden en/of te mediteren: Yoga en Ashrams uit India, zweetthutten en Ayahuasca uit Amerika, ademhalingstechnieken uit het Boeddhisme; drums, ratels, fluiten, didgeridoos uit de oude wijsheidstradties, …

Wat nog niet iedereen weet is dat er sinds de jaren 1960 ook een “westerse kaart” bestaat om verschillende bewustzijnsstaten te bezoeken, onderzoeken en ondervinden: hierbij wordt gebruik gemaakt van Hemi-Sync®, een wetenschappelijk en klinisch bewezen methode. Deze niet-invasieve audiotechnologie is bovendien erg gemakkelijk in gebruik.

Lees meer