Opstapeling van een boek met rode kaft ,een boek met donkerblauwe kaft en een een boek met lichtblauwe kaft

Astrale reizen (Boek 2)

 

Monroe beschrijft zijn buitenlichamelijke ervaringen voor het eerst in Uittredingen, experimenten buiten het lichaam. Zonder dat te willen, verlaat hij zijn stoffelijke lichaam en reist naar plaatsen, ver verwijderd van de stoffelijke en geestelijke werkelijkheid van zijn leven.

Na meer dan tien jaar dieptepsychologisch en parapsychologisch onderzoek, beschrijft hij een geheel nieuwe en fascinerende reis een reis die ons verder brengt dan de bekende dimensies van het fysieke universum.

In Astrale reizen maken we nader kennis met het Monroe Instituut voor Toegepaste wetenschappen. We zijn getuige van Hemi Sync: een opmerkelijk proces met geluidsgolven dat indrukwekkende invloeden heeft op de stadia van bewustzijn. Met behulp van dit door Monroe ontwikkelde programma zijn personen tot reizen door tijd en ruimte in staat.

 

Door de hierdoor verkregen gegevens vanuit wetenschappelijk gezichtspunt te benaderen en beschrijven, wordt een levendig beeld geschetst van de fascinerende wereld van ons bewustzijn.

Kunnen we ons lichaam verlaten? Wat is de relatie tussen de bijna dood-ervaringen? Kunnen we in de tijd achter- en vooruitgaan wanneer we ons buiten ons lichaam bevinden? Deze en andere vragen worden beantwoord. Astrale reizen maakt ons bewust van niet eerder betreden gebieden en de oneindige mogelijkheden van de menselijke geest. Achtergronden, toepassingsmogelijkheden van het Hemi-Sync programma en een aantal uittredingservaringen worden beschreven en toegelicht. Ook beantwoordt Monroe de meest gestelde vragen over ervaringen buiten het lichaam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *