Hand en paarse rook

Manifesteren kan je leren!

Toen ik Rolf net kende kwamen we in een gesprek bij Uri Geller – de man die in de jaren ’70 lepeltjes boog op TV- terecht, wat van mijn kant de opmerking opleverde: “dat kan je toch niet geloven…”. 

Ik studeerde fysica, een exacte wetenschap waar enkel plaats is voor datgene wat te meten, te berekenen en bewijzen valt (via je zintuigen, of met de beschikbare geijkte apparatuur) binnen het fysieke kader.

 

Ik hield de deur naar dat andere wel op een kier, en heb ondertussen al een aantal keren zelf mogen ervaren dat er meer is dan ons fysieke lichaam en deze materiële wereld. Zo heb ik o.a. drie jaar geleden -met behulp van Hemi-Sync® audio-technologie- zelf mijn eigen lepel voelen buigen -Spoon Bending dus- wow! Dat was een erg aparte en diepgaande ervaring, wat je vanzelf een nieuwe/andere kijk op de “werkelijkheid” geeft.

Vanuit mijn opleiding werd ik nieuwsgierig naar hoe je deze verschillende dimensies dan met elkaar zou kunnen verbinden; want vermits ze beide aanwezig zijn en bestaan -de ene wereld zweert bij de materie, in de andere draait alles om niet-tastbare energie- zou het toch logisch zijn dat ze elkaar toch ergens zouden “tegenkomen”?

Dit brengt ons bij de quantumtheorie, die ontstond uit de noodzaak om processen te beschrijven op het niveau van de kleinste bouwstenen waaruit alles om ons heen is opgebouwd: elektronen, protonen, quarks, fotonen, … Want op dit sub-atomaire niveau wordt niet meer voldaan aan de wetten van de klassieke fysica.

Door gebruik te maken van deze nieuwe theorie zie je hoe materie en energie in elkaar kunnen overgaan, kortom: het onzichtbare (energie) wordt zichtbaar (materie).

In de workshop “Mind over Matter: Manifestatie en Spoon Bending” gaan we hier dieper op in, en leren we hoe zelf te manifesteren, jezelf te healen, en lepeltjes te buigen in onze eigen aardse wereld. 

Je bent van harte welkom om mee te komen experimenteren, want iedereen heeft deze vermogens, alleen ben je je er misschien (nog) niet van bewust. Het enige wat we je vragen is om in overweging te nemen dat je meer bent dan je fysieke lichaam…!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *