Door de informatie en de diensten op de websites van Focus34 te gebruiken, gaat u akkoord met onze gebruikersvoorwaarden en onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Indien u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de gebruiksvoorwaarden of het privacy-beleid van Focus34, kunt u ons bereiken via privacy@focus34.com.

  1. Gebruiksvoorwaarden website

1.1 Het gebruik van de websites van Focus34 zijn onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Focus34 kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2 De verstrekte informatie en gegevens blijven eigendom van Focus34. Hoewel Focus34 hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Focus34 kan evenmin een voortdurende toegang tot haar site garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen (vrijwel dagelijks) bijgewerkte data ingevoerd worden. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen met onze webmaster.

1.3 Focus34 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

1.4 De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. U hebt het recht de informatie op de website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits vermelding van de bron. De bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn van toepassing.

1.5 Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. Focus34 garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen Focus34 en de beheerders van die sites.

1.6 Het is mogelijk dat de websites van Focus34 gebruik maken van “cookies”, kleine informatiebestanden die op uw harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen.

U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Indien u onze websites verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen en de link “accepteren” aanklikt, gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt. Indien je dit cookiebeleid niet aanvaardt, verzoeken we je om geen verder gebruik te maken van onze websites.

Wij kunnen dit cookiebeleid op elk moment wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden bindend bij uw eerste bezoek aan onze Website nadat de wijzigingen zijn aangebracht. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te raadplegen.

1.7 Wanneer u op uw eigen website een hyperlink wilt plaatsen naar de startpagina van de website van Focus34, moet u op voorhand contact opnemen met onze webmaster.

2. Bescherming van persoonsgegevens- privacy policy

Het waarborgen van de privacy van de bezoekers van de websites van Focus34 is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en beschermen; en welke rechten en keuzes onze gebruikers en bezoekers hebben ten aanzien van deze gegevens. We raden u ten zeerste aan dit beleid te lezen en ervoor te zorgen dat u alles begrijpt en hiermee akkoord gaat, voordat u zich toegang verschaft tot één van onze diensten of ze gebruikt. Als u dit privacy-beleid niet hebt gelezen, niet volledig begrijpt of er niet volledig mee akkoord gaat, dan moet u deze website, applicatie of dienst meteen verlaten en het gebruik van welke van onze diensten dan ook vermijden of stopzetten.

2.1 Focus34 behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de privacywetgeving AVG (GDPR, van toepassing vanaf 25 mei 2018) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. 

2.2 Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt: 

om de door u gevraagde informatie te verstrekken, om u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, voor direct marketing. Wij gebruiken bovenstaande gegevens enkel om onze diensten te leveren en om u te informeren over deze en aanverwante diensten die wij bieden. U bent niet wettelijk verplicht ons informatie mee te delen. Hierbij verklaart u en stemt u ermee in dat u alle gegevens die u ons meedeelt, verstrekt uit vrije wil en met uw instemming, voor de hierin beschreven doeleinden en toepassingen.

2.3 U kan zich steeds verzetten tegen het in de toekomst ontvangen van onze e-mails, via de uitschrijflink onderaan onze e-mails.

U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U hebt altijd het recht de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren en onjuistheden te laten verbeteren. U kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd. 

U stuurt hiervoor een mail naar privacy@focus34.com.

3. Geschillen.

Deze on line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van onze websites of informatie op deze sites, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze websites houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de Rechtbanken en Hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (België), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.