Over de Focus Levels ...

De Focuslevels zijn de ‘kapstok’, het referentiekader, de kaart om de bewustzijnsgebieden -die reeds duizenden jaren gekend zijn- op een hedendaagse westerse manier te identificeren en te betreden.

Dat is al heel wat, maar ze zijn ook niet meer dan dat. De kaart bepaalt nooit de ervaring die je kan hebben. Ze geeft enkel de weg aan zodat je weet waarheen je kan reizen.

Het gehele menselijke bestaan wordt beschreven in 49 (7 reeksen van 7) Focuslevels. Elke reeks van 7 levels vertegenwoordigt een voortgang gevolgd door een sprong/ascentie naar de volgende reeks van 7 levels. 

 

De basishiërarchie ziet er als volgt uit:

Reeks

Focus Levels

Domein

Reeks 1

F1 tot F7

Plantaardig Bewustzijn

Reeks 2

F8 tot F14

Dierlijk Bewustzijn

Reeks 3

F15 tot F21

Menselijk Bewustzijn

Reeks 4

F22 tot F28

Brugstaten tussen het fysieke en niet-fysieke leven; levels die je betreedt bij overlijden

Reeks 5

F29 tot F35

Laagste rijk van niet-fysiek leven; spiritueel gebied

Reeks 6

F36 tot F42

Middelste rijk van niet-fysiek leven; spiritueel gebied

Reeks 7

F43 tot F49

Hoogste rijk van niet-fysiek leven; spiritueel gebied

 

Dit wil niet zeggen dat dieren bijvoorbeeld altijd beperkt zijn tot Focuslevels 8 tot 14. Ik ben dieren tegengekomen op verschillende levels. Ook Bob Monroe komt een hondenbewustzijn tegen in Focus 27 dat op het punt staat voor het eerst een menselijke ervaring te hebben. En uiteraard ben je als mens niet beperkt tot de levels 15 tot 21. Je kan gerust naar de andere Focuslevels reizen en zelfs voorbij de hele menselijke kosmologie … 49 and beyond … :-).

 

Binnen elke reeks worden de levels ook geassocieerd met kleuren; kleuren die door vele mensen ervaren worden op die levels … maar niet door allemaal. Bovendien is er ook per level een associatie met een bepaald thema/gevoel/domein/essentie/… dat in elke reeks herhaald wordt. Voor zij die de draad ondertussen kwijt zijn; een voorbeeld: het vierde (middelste) level in elke reeks is het level van de Liefdesenergie (als kracht). Daar is het het makkelijkst om de Liefdesessentie binnen te gaan en je te verbinden met de Harts-energie in al z’n vormen.

 

Resonantie van de Levels binnen een Reeks:

Focus Level binnen een Reeks

Focus Levels

Kleur

Domein of Thema

1

1,8,15,22,29,36,43

Blauw

Veiligheid; Pulserend

2

2,9,16,23,30,37,44

Rood

Uiterlijke Realiteit; Spiegelbeeld van het Veiligheid Level; Zintuigelijk bewustzijn

3

3,10,17,24,31,38,45

Geel

Innerlijke Realiteit; Bewustzijn breidt zich uit

4

4,11,18,25,32,39,46

Roze

Liefde; openheid tot realiteiten voorbij het huidige level

5

5,12,19,26,33,40,47

Groen

Healing; complementariteit met level 6 en besef van een volgende realiteit

6

6.13.20.27.34.41.48

Paars

Ascentie;groter besef van de volgende realiteit; complementariteit met level 5

7

7,14,21,28,35,42,49

Wit

Heelheid; totaal besef en begrip over alle levels van deze reeks

 

 

Wanneer je doorheen de Focus Levels reist, bezoek je de 7 domeinen steeds opnieuw maar telkens op een dieper level met een meer verfijnd bewustzijn. Je leert als het ware beter de taal van de verschillende ‘menselijke’ bewustzijnsraten beter ‘aan te voelen’, ‘te begrijpen’ en ‘te spreken’.

Oh ja, nog een opmerking: de Focus Levels kennen in principe geen hiërarchie. Het ene is niet hoger, beter, verhevener, … dan het andere. iedereen kan altijd gelijk wanneer alle Focus Levels betreden; je hoeft dat niet te ‘verdienen’ door een ‘goed’ leven te lijden … huh … leiden.

Beschouw het reizen door de Focus Level meer als van de ene fase in de andere terecht te komen. Deze fasen liggen infinitesimaal dicht bij elkaar en een gedachte, intentie van een milliseconde is voldoende om van de ene naar de andere te switchen.

 

Bijvoorbeeld :wanneer we 100% gefaseerd zijn in het fysieke, worden we beschouwd als zijnde perfect gealigneerd met de normale fysieke wakende staat , ook wel C-1 bewustzijn genoemd. Hoe verder ons bewustzijn van het fysieke (en het zintuigelijke) wegnavigeert, hoe meer we faseren naar andere levels.

 

De enige manier om de verschillende realiteiten te leren kennen, is ze zelf ervaren.

Focus 1 – volledig, fysiek wakend bewustzijn.

Het hier en nu; ook wel C-1 genoemd. De bewustzijnsstaat waarin we dagdagelijks verkeren wanneer we interageren met de ons omringende fysieke realiteit. Tijdens de Gateway Voyage leer je hier voorbij te navigeren.

Focus 3 – verhoogde mentale coherentie en balans

Dit level is de eerste blootstelling aan het concept van de Hemi-Sync technologie en brengt een staat van relatie en verhoogd bewustzijn teweeg.

Focus 10 – geest alert / lichaam in rust (slaap)

Focus 10 is het ‘lanceer-platform’, de vertrekt-staat om je reis aan te vatten. F10 lijkt dikwijls op een droomstaat waarbij je beelden, geluiden , gevoelens, … op een intensere manier beleeft afhankelijk of je meer helderziend, -horend, of -voelend bent. Soms is het gewoon ‘een weten’.

Focus 12 – verruimd bewustzijn

Dit is een staat waar je bewustzijn de fysieke grenzen van je lichaam overstijgt. F12 heeft vele facetten: verbeterde creativiteit, ontdekken van niet-fysieke realiteiten, problemen oplossen, … . In F12 is het niet ongewoon contact te hebben met je ‘gidsen’.

Focus 15 – geen tijd

De staat van ‘Geen Tijd’ laat je toe vorige levens en toekomstige levens te onderzoeken en je bewustzijn te te ervaren buiten de grenzen en beperkingen van tijd en plaats.

Focus 21 – andere energie systemen

Op F21 kan je andere energie-systemen en dimensies verkennen die voorbij de klassieke tijd- ruimte-fysieke-materie liggen. Je hebt ook de mogelijkheid om mensen die zijn overgegaan uit te nodigen in F21 of in contact te treden met hun totale zelf.

Focus 23 – “Nieuw Overgeganen”

Hier huizen menselijke bewoners die fysiek niet langer in leven zijn maar om de één of andere reden ‘vast’ zitten. Veelal zijn ze verward of onbewust van het feit dat ze zijn overleden en velen trachten nog steeds deel te nemen aan het fysieke leven op aarde.

Focus 24,25,26 – gebieden van de geloofssystemen

Deze gebieden bevatten het ‘hiernamaals’ volgens de verschillende spirituele tradities en gevestigde religies uit de menselijke geschiedenis. Bewoners van eenzelfde ‘gebied’ delen hetzelfde geloof; vrije wil beperkt zich tot de keuzes die compatibel zijn met het heersende geloofssysteem.

Focus 27 – “Het Park”

Een plaats gecreëerd door een oude beschaving en waar alle overledenen tenslotte terechtkomen. Het bevat centra voor healing, training, planning, regeneratie, … .

Focus 34, 35 – “De Bijeenkomst”

Een bewustzijnsstaat waarbij je kan communiceren met intelligenties, entiteiten, … die verzameld zijn om de aarde. Ze willen getuige zijn van een unieke gebeurtenis. F34.35 geeft je ook de mogelijkheid te communiceren met aspecten van je “Ik-Daar”.

Focus 42 – “Ik-Daar” Cluster

F42 geeft je de gelegenheid om het grotere “Ik-Daar” bewustzijn te verkennen, meerdere aspecten van het totale zelf terug te claimen en te integreren met je multi-dimensionale zelf.

Focus 49 – “De Cluster Raad”

Een staat door Bob Monroe omschreven als een Oneindige Zee van met elkaar verbonden “Ik- Daar” Clusters. Het geeft toegang tot je eigen “Cluster Raad”.
 


Dit is een hele boterham, nu kan je in elk geval niet meer verloren ‘lopen’ :-).

Denk er aan, er is geen officiële -in graniet gebeitelde- versie van alle Focus Levels. Het is een manier om je ervaringen te organiseren en erover na te denken. Volg je eigen voetsporen en bepaal wat jij voelt, creëert en meemaakt in de verschillende levels.

Ik wens je een goede reis en vooral … HAVE FUN !