Remote viewing (RV) is niets nieuws. Doorheen alle tijden bij alle volkeren zijn er steeds mensen geweest die gebeurtenissen, plaatsen en personen ‘op afstand konden zien’.

De eerste stappen voor de moderne variant van helderziendheid – Remote Viewing- werden genomen door vooraanstaande wetenschappers en onderzoekers zoals de botanicus J.B. Rhine, verbonden aan Duke University, de schrijver Upton Sinclair en de Franse chemicus René Warcollier.

In de late jaren ’60, begin jaren ’70 voerden onderzoekers van de American Society for Psychical Research verschillende out-of-body en emote viewing experimenten uit. Eén van de deelnemers was Ingo Swann. Swan was een zeer begaafd remote viewer en op zijn aanwijzingen werden de standaard onderzoeksprotocollen verfijnd; wat leidde tot significant betere resultaten in de verschillende ‘paranormale’ experimenten.

In 1972 kwam Dr. Hal Puthoff -fysicus aan het Stanford Research Institute (SRI), een spin off van de Stanford University- in contact met Swann en samen richten ze doorgedreven experimenten in rond niet-conventionele vormen van communicatie. De successen die hieruit voortvloeiden, trokken al gauw de aandacht van de CIA. Met hun financiering werd de fysicus Russel Targ aangetrokken en met z’n drieën vormden ze de kern van het team aan het SRI, dat de komende 20 jaar de onderzoeksbasis zou leggen voor wat nu bekend staat als “Remote Viewing”.


“Remote Viewing is the ability to produce information that is correct about a place, event, person, object, or concept which is located somewhere else in time/space, and which is completely blind to the remote viewer and others taking part in the process of collecting the information.”

-Joe McMoneagle-


In 1978 richtte de militaire inlichtingendienst van het Amerikaanse leger een unit om RV in te zetten voor het verzamelen van inlichtingen bij operaties tegen mogelijk vijandige naties. Dit geheime project was bekend onder de namen Grillflame, Centerlane, Starburst en tenslotte STARGATE.

Nadat het hele RV programma in 1995 officieel afgesloten werd, brachten verschillende leden van het Stargate project boeken en trainingen uit die ook particulieren in staat stelden zich te bekwamen in Remote Viewing volgens het Stargate protocol.

Remote viewing kent vandaag de dag een waaier aan toepassingen. Naast het verzamelen van inlichtingen door overheden en politie, is ook het bedrijfsleven op de kar gesprongen en wordt RV ingezet door o.a. beleggingsmaatschappijen om aandelenkoersen te voorspellen en door mijnbedrijven om de ideale locatie van ontginning te bepalen.

Tijdens deze lezing maak je kennis met de (verborgen) oorsprong van Remote Viewing, inside verhalen van Joe McMoneagle, Skip Atwater, Paul Elder, … leden van het oorspronkelijke Stargate Project en hoe je zelf aan de slag kan met RV-technieken.

 

Spreker: Rolf Nuyts