Er bestaat een fysieke aardse realiteit en een niet-fysieke realiteit.
Hoe kunnen we beiden – door de zingeving van de eigen ervaring – integreren in ons dagelijks leven? Hoe verenigen we het nieuw verworven weten met de oude tradities en overleveringen? En wat is de plaats van de mens in dit geheel?

Rolf gaat dieper in op het ontstaan van de aarde, het oorspronkelijke doel en wat een mogelijke toekomst ons kan brengen. Hierbij onderzoeken we de invloed van ‘buitenaardse’ intelligenties en de kracht van het menselijk voorstellingsvermogen.
Immers… de grootste illusie is dat de mensheid beperkingen heeft.

 

Spreker: Rolf Nuyts