Lezingen

We bespreken een waaier aan bewustzijnsvormen – van dagdromen over lucid dreaming tot bijna-dood- en buiten-lichamelijke ervaringen.

We bespreken een waaier aan bewustzijnsvormen – van dagdromen over lucid dreaming tot bijna-dood- en buiten-lichamelijke ervaringen. Verder staan we stil bij de toepassingsgebieden van Hemi-Sync en het besef dat het menselijk potentieel geen grenzen kent.

Bekijk de kalender voor alle reeds geplande lezingen of organiseer een workshop in jouw omgeving

Remote Viewing

Remote viewing (RV) is niets nieuws. Doorheen alle tijden bij alle volkeren zijn er steeds …