Michel is Master Practitioner in de Psycho Energetica en Intuïtieve Ontwikkeling. Als lesgever ”gids en begeleider over de dood heen“, geeft hij samen met Ingrid Cootmans- al meer dan 15 jaar individuele sessies en groepssessies rond stervensbegeleiding net vóór en na de dood.

Vanuit de eigen ervaring en onderzoekswerk weten Michel en Ingrid dat de dood niet het einde is, maar een nieuw ontwaken in een andere dimensie.

Lichamelijke uittredingen, geestelijke reizen en begeleidingen over de dood heen, heeft hun doen inzien dat de muur tussen leven en dood veel minder hoog is dan we tot hiertoe denken. Onze relaties en contacten met overleden vrienden, familie en geliefden kunnen we onderhouden en zelfs laten groeien. Dit weten kan een enorme troost betekenen tijdens de rouwverwerking.

Michel en Ingrid stellen tools ter beschikking om zelf antwoorden te krijgen op vragen als: Waar gaan we heen na de dood? Wie verwelkomt ons? Welke zijn de verschillende niveaus die we doormaken? Hoe ziet de overzijde eruit?

Hun Intense trainingen in stervensbegeleidingen over de dood heen, hun opleiding in intuïtieve ontwikkeling en psycho energetica en hun diepe ervaring met rouwrituelen, maken van Michel en Ingrid de ideale trainers voor de Going Home workshops .